dinsdag 24 april 2018

White Mystery – 'Hellion Blender': wat genekt door kwantitatieve doelstellingen


Helemaal volgens vooropgezet plan brengt White Mystery al voor het tiende opeenvolgende jaar op de officieuze cannabisdag een nieuwe release op de markt. De vraag of artistieke expressie zich idealiter in dergelijk arbeidsethos laat vangen stelt zich echter allengs luider. Instrumentbeheersing, samenspel en sound mogen er in al die jaren dan gestaag op vooruit gegaan zijn, als je ook inspiratie, bezieling en overtuigingskracht mee afweegt, blijkt in het totaalplaatje toch niet echt een constant stijgende lijn te zitten.


Op 'Hellion Blender' heeft het roodharige broer/zus-paar ternauwernood twintig minuten nodig om er tien songs door te jagen. Drie daarvan zijn dan nog spoken word expressies van Francis White. Terwijl 'Unlucky XIII' nog lichtjes bij hiphop aansluit, is 'Disco Ball' een onbegeleide declamatie en bevindt het afsluitende 'Part Deux' zich tussen beiden in. Ook al beschikt de drummer over een prima voordrachtstem, haalt de in de ik-vorm gebrachte associatieve beatpoëzie die onder meer populaire cultuur, religie, geschiedkunde, filosofie en enkele subculturele uitspattingen linkt aan persoonlijke impressies eigenlijk nauwelijks het niveau om op zichzelf overeind te blijven.

Neem daar nog bij dat 'White Mystery Tv' het soort vereenvoudigd punkrocknummer is waar enkel Shonen Knife zonder ironie mee wegkomt en dat bij 'Goody Two Shoes' (dat ook nog eens “remember” op “September” laat rijmen) aan de frasering te weinig werd gesleuteld om ongekunsteld in het metrum te passen, en de spoeling wordt wel heel erg dun. Wat overblijft zijn dan een handvol helder geproducete, even vlot in het oor liggende als volatiele, strak stompende garagepunksongs. Frontvrouw Alex zingt hierop naar goede gewoonte soepel, krachtig en helder, gaat beheerst om met distortion en weet zelfs enkele keren te verrassen met een welgemikt streepje wah-wah. Dit terwijl Frances alles aandrijft met een strak pompende kadans.

Met 'Hellion Blender' haalde White Mystery de bij de oprichting opgestelde doelstellingen. Toch lijkt het duo nog niet van plan er het bijltje bij neer te leggen. Vermits het album echter niet tot hun beste werk behoort, is het misschien een beter idee voor het volgende decennium niet langer kwantitatieve objectieven te stellen, en resoluut voor kwaliteit te gaan.

https://www.facebook.com/Over-from-underground-1466055173714208/


Geen opmerkingen:

Een reactie posten